Politica de confidentialitate

Această politică de confidențialitate descrie modul în care operatorul colectează, utilizează și împărtășește informațiile dvs. personale atunci când vizitați sau efectuați o achiziție de pe acest site web.

1. Date ale operatorului de date

Nume: Durnea Beáta Teréz
Adresa: 535600, Odorheiu Secuiesc, 1 Decembrie 1918 3/5
Adresa poștală: 535600, Odorheiu Secuiesc, 1 Decembrie 1918 3/5
E-mail: the.berberis.shop@gmail.com
Număr de telefon: +36 70 571 70 72, +40 727 346 189
Website: www.theberberis.com

2. Detalii despre furnizorul de găzduire

Nume: Shopify International Limited
Sediul social: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlanda.
Adresa de e-mail: support@shopify.com

3. Definiții

Întreprindere: orice persoană fizică sau juridică care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, inclusiv parteneriatele și asociațiile care desfășoară o activitate economică obișnuită.

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică vie identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). De exemplu: nume, număr, date de localizare, identificator online sau informații care pot fi identificate pe baza unuia sau mai multor factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau manuale: înregistrarea, organizarea, colectarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea, difuzarea, punerea la dispoziție, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; scopurile și mijloacele de prelucrare pot fi stabilite, de asemenea, de legislația Uniunii sau a statelor membre.

Prelucrător de date: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului, care nu poate lua decizii cu privire la aspectele legate de prelucrare, poate prelucra datele numai pe baza specificațiilor Operatorului și nu poate prelucra datele în interes propriu.

Restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul restricționării prelucrării lor în viitor.

Crearea de profiluri: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a evalua sau a prezice anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice caracteristici asociate cu performanța profesională, situația economică, interesele, sănătatea, preferințele personale, comportamentul, localizarea, deplasările unei persoane fizice.

Pseudonimizarea: prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât să nu mai fie posibilă identificarea persoanei fizice la care se referă datele cu caracter personal fără informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să se ia măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că nicio persoană fizică identificată sau identificabilă nu poate fi legată de datele cu caracter personal respective.

Sistem de arhivare: un set de date cu caracter personal, structurat în orice mod - centralizat, descentralizat, funcțional sau geografic - care este accesibil pe baza unor criterii specifice.

Destinatarul: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism, indiferent dacă este sau nu o parte terță, căreia sau căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal. Autoritățile publice care pot avea acces la datele cu caracter personal în contextul unei anchete individuale în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre nu sunt destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

Terț: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

Consimțământul persoanei vizate: o indicare liberă, specifică, informată și neechivocă a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta își exprimă, printr-o declarație sau printr-un act de afirmare neechivocă, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

4. Descrierea prelucrării datelor efectuate în cursul funcționării magazinului online

Informații despre utilizarea cookie-urilor

Ce este un cookie?
Operatorul de date utilizează așa-numitele cookie-uri atunci când vizitează site-ul web. Cookie-ul este un pachet de informații format din litere și cifre pe care site-ul nostru le trimite browserului dumneavoastră cu scopul de a salva anumite setări, de a facilita utilizarea site-ului nostru și de a ne ajuta să colectăm câteva informații relevante, statistice despre vizitatorii noștri.

Unele cookie-uri nu conțin informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea utilizatorului individual, dar unele dintre ele conțin un identificator individual - un șir secret, generat aleatoriu de numere - care este stocat pe dispozitivul dumneavoastră, asigurându-vă astfel identificarea. Durata de funcționare a fiecărui cookie este conținută în descrierea relevantă a fiecărui cookie.

Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate de site

 • Cookie Google Analytics

Google Analytics este instrumentul analitic Google care îi ajută pe proprietarii de site-uri web și de aplicații să obțină o imagine mai precisă a activităților vizitatorilor lor. Serviciul poate folosi cookie-uri pentru a colecta informații și a raporta date statistice privind utilizarea site-ului web, fără a identifica individual vizitatorii Google. Principalul cookie utilizat de Google Analytics este cookie-ul „__ga”. Pe lângă rapoartele generate din statisticile de utilizare a site-ului web, Google Analytics - împreună cu unele dintre modulele cookie de publicitate descrise mai sus - pot fi folosite și pentru a afișa anunțuri mai relevante în produsele Google (cum ar fi Căutarea Google) și pe internet.

 • Cookie-uri de remarketing

Acestea pot apărea vizitatorilor sau utilizatorilor anteriori atunci când navighează pe alte site-uri web din Rețeaua de display Google și caută termeni legați de produsele sau serviciile dvs.

 • Cookie-uri strict necesare pentru funcționare

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru utilizarea site-ului web și permit utilizarea funcțiilor de bază ale site-ului. În absența acestora, multe funcții ale site-ului nu vă vor fi disponibile. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată la durata sesiunii.

 • Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului

Aceste cookie-uri colectează informații despre utilizarea de către utilizator a site-ului web, de exemplu, ce pagini le vizitează cel mai des sau ce mesaj de eroare primește de pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorul, adică funcționează cu informații complet generale, anonime. Folosim datele obținute din acestea pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată la durata sesiunii.

 • Pixel Facebook (cookie Facebook)

Pixelul Facebook este un cod cu ajutorul căruia se întocmește pe site un raport despre conversii, se pot întocmi publicurile țintă, iar proprietarul paginii primește date detaliate de analiză despre utilizarea site-ului de către vizitatori. Cu ajutorul pixelului Facebook, puteți afișa oferte și reclame personalizate vizitatorilor site-ului pe interfața Facebook. Puteți citi politica de confidențialitate a Facebook aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

În plus, atunci când efectuați o achiziție sau încercați să faceți o achiziție prin intermediul site-ului, colectăm anumite informații de la dvs., inclusiv numele dvs., adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Facem referire la aceste informații ca Informații despre comandă.

Când vorbim despre Informații personale în această politică de confidențialitate, vorbim atât de informații despre dispozitive, cât și de informații despre comandă.

5. Date prelucrate în scopul contractării și executării contractului

Poate exista mai mult de un eveniment de prelucrare în scopul contractării și al executării. Vă rugăm să rețineți că prelucrarea datelor în legătură cu gestionarea reclamațiilor și a garanțiilor va avea loc numai dacă vă exercitați unul dintre aceste drepturi.

În cazul în care nu efectuați o achiziție prin intermediul magazinului online, dar sunteți vizitator al magazinului online, procesarea de marketing se poate aplica în cazul în care ne dați consimțământul dvs. în scopuri de marketing.
Pentru mai multe detalii privind prelucrarea în scopul contractării și executării:

 • Contactați
De exemplu, dacă ne contactați prin e-mail, formular de contact sau telefonic cu o întrebare despre un produs, puteți comanda din magazinul online în orice moment fără a ne contacta în prealabil.

Date prelucrate: Informațiile pe care le furnizați atunci când ne contactați.
Durata prelucrării: Datele vor fi prelucrate doar până la finalizarea contactului.
Temeiul juridic al prelucrării: Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl furnizați operatorului de date prin contactarea noastră.
 • Înregistrați-vă pe site
Prin stocarea datelor furnizate în timpul înregistrării, operatorul de date poate oferi un serviciu mai convenabil (de exemplu, persoana vizată nu trebuie să introducă din nou datele pentru o nouă achiziție). Înregistrarea nu este o condiție pentru încheierea unui contract.

Date prelucrate: Operatorul de date prelucrează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat și data achiziției.
Durata prelucrării: Până la retragerea consimțământului dumneavoastră.
Temeiul juridic al prelucrării: Consimțământul dvs. voluntar, pe care îl oferiți Operatorului de date prin înregistrarea dvs.
 • Prelucrarea comenzii

Activitățile de prelucrare a datelor necesare pentru a îndeplini contractul atunci când se procesează comenzi sunt

Date prelucrate: Operatorul de date prelucrează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat, numărul comenzii și data achiziției.
În cazul în care ați plasat o comandă în magazinul online, prelucrarea și furnizarea datelor sunt necesare pentru executarea contractului.
Durata prelucrării: Prelucrăm datele timp de 5 ani, în conformitate cu termenul de prescripție prevăzut de dreptul civil.
Temeiul juridic pentru prelucrare: Executarea contractului.
 • Emiterea facturii
Procesul de gestionare a datelor este efectuat în vederea emiterii facturilor în conformitate cu legea și pentru a îndeplini obligația de a ține evidența contabilă.
 • Prelucrarea datelor legate de transportul de mărfuri
Prelucrarea datelor se efectuează în scopul livrării produsului comandat.

Datele prelucrate: Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.
Durata prelucrării datelor: Operatorul de date prelucrează datele pe durata livrării produselor comandate.
Temeiul juridic al prelucrării: Executarea contractului
 • Tratarea plângerilor privind protecția consumatorilor
Procesul de gestionare a datelor se desfășoară în vederea gestionării reclamațiilor consumatorilor. În cazul în care ne-ați făcut o reclamație, prelucrarea datelor și furnizarea datelor este esențială.
 • Date prelucrate în legătură cu justificarea consimțământului
În timpul înregistrării, comenzii, abonării la newsletter, sistemul IT stochează datele IT legate de consimțământ în scopul verificării ulterioare.

6. Prelucrarea în scopuri de marketing
 • Prelucrarea datelor în legătură cu trimiterea buletinului informativ
Date prelucrate: Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.
Durata prelucrării datelor: Până la retragerea consimțământului persoanei vizate.
Temeiul juridic al prelucrării: Consimțământul dvs. voluntar, pe care îl acordați operatorului de date prin abonarea la newsletter.
 • Prelucrarea datelor legate de trimiterea și afișarea de publicitate personalizată
Date prelucrate: Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.
Durata prelucrării datelor: Până la retragerea consimțământului dumneavoastră.
Temeiul juridic al prelucrării: Consimțământul dumneavoastră voluntar, specific, acordat operatorului de date în momentul colectării datelor.
 • Remarketing
Gestionarea datelor ca activitate de remarketing se realizează cu ajutorul cookie-urilor.

Date prelucrate: Date prelucrate prin cookie-uri, astfel cum sunt definite în notificarea privind cookie-urile.
Durata prelucrării: Perioada de stocare a datelor de către cookie, mai multe informații sunt disponibile aici:

1. Notificare generală privind cookie-urile Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/
2. Notificare Google Analitycs: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
3. Notificare Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

7. Cu privire la utilizarea procesatorilor de date și la activitățile acestora legate de prelucrarea datelor
 • Prelucrarea în scopul stocării datelor cu caracter personal

Numele procesatorului de date: Shopify International Limited
Sediul social al procesatorului de date: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlanda
Adresa de e-mail a procesatorului de date este: support@shopify.com

Procesatorul de date stochează datele cu caracter personal în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul de a accesa datele personale.

 • Activitate de prelucrare a datelor legate de livrarea de bunuri

Numele procesatorului de date: Packeta Romania S.R.L.
Sediul procesatorului de date este: Str. Calusei, nr.21A, sector 2, București
Adresa de e-mail a procesatorului de date este: info@packeta.ro

Procesatorul de date participă la livrarea bunurilor comandate în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Procedând astfel, Procesatorul de date poate procesa numele, adresa și numărul de telefon ale clientului până la sfârșitul anului calendaristic următor expedierii trimiterii poștale, după care acesta va fi șters imediat.

 • Prelucrarea datelor legate de facturare

Numele procesatorului de date: SC Oblio Software SRL
Sediul procesatorului de date este: Constanta, Str. Grigore Tocilescu, nr. 1A
Numărul de telefon al procesorului de date este +40 800 831 333
Adresa de e-mail a procesatorului de date este: contact@oblio.eu

În cele din urmă, putem să vă împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde la o citație, mandat de căutare sau altă solicitare legală pentru informațiile pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile.


8. Drepturile dumneavoastră în timpul prelucrării

Dacă sunteți rezident european, aveți dreptul să accesați informațiile personale pe care le deținem despre dvs. și să cereți corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor dvs. personale. Dacă doriți să exercitați acest drept, vă rugăm să ne contactați prin intermediul sectiunii: the.berberis.shop@gmail.com

În plus, dacă sunteți rezident european, rețineți că vă procesăm informațiile pentru a putea îndeplini contractele pe care le-am putea avea cu dvs. (de exemplu, dacă faceți o comandă prin intermediul site-ului) sau pentru a vă urmări interesele legitime de afaceri enumerate mai sus.

Operatorul de date răspunde la plângerile privind prelucrarea datelor în termen de cel mult 30 de zile.

9. Schimbări

Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.

10. Contacteaza-ne

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa de mai jos: the.berberis.shop@gmail.com